Økonomiske fordele ved faconætsning

Faconætsning – en rentabel løsning

En overordnet økonomisk sammenligning med de almindeligste former for formgivning i metalliske tyndpladematerialer viser, at faconætsning ofte er et økonomisk attraktivt alternativ.

Laserskæring:
Startomkostning (programmering + opstilling) – typisk: 1.500 kr. til 4.000 kr.

Skæretiden bestemmer hovedsageligt stykprisen.

Stans:
Startomkostning (konstruktion og værktøj) – typisk: 75.000 kr. til 400.000 kr.

Råmaterialet, bemanding, maskinens timepris og vedligehold giver stykprisen.

Faconætsning:
Startomkostning (CAD-tegning og master) – typisk: 2.000 kr. til 5.000 kr.

Antallet af emner pr. ark, materialet og tykkelsen bestemmer stykprisen.

Prissammenligning (grafen):
Det interessante er, hvor grænserne (X1 og X2 på grafen) for den økonomiske fordel ved faconætsning ligger.

Det er naturligvis stærkt afhængig af den konkrete opgave; men …

For større emner – typisk:                X1 = 100 og X2 = 10.000 stk.

For mindre emner – typisk:               X1 = 1.000 og X2 = 100.000 stk.

For meget komplekse emner f.eks.*:  X1 = 10 og X2 = 1.000.000 stk.

*) EMC-gaskets uden nedætsede fjedre. 

Graf: Total-prisen som funktion af produceret antal emner for tre produktionsteknologier