Faconætsningsprocessen trin for trin

Faconætsnings- processen trin for trin

Ætseprocessen

Faconætseteknikken beskrives lettest ved at se et stykke metallisk tyndplade i snitbillede. 
Billederne nedenfor viser en detalje på ca. 1mm x 3mm x 0,1mm.

TRIN 1

Panel i metallisk tyndplade klippes i optimal størrelse i forhold til de endelige emner; 
herefter renses panelet kemisk for overfladesnavs og fedtbelægninger.

TRIN 2

Panelet lamineres med fotosensitiv ætseresist på begge sider.

TRIN 3

Fotoresisten belyses gennem master på begge sider.

TRIN 4

Ved belysningen hærdes den belyste resist, mens den ikke belyste resist forbliver uhærdet.

TRIN 5

Den ikke hærdede ætseresist fjernes i fremkaldelsen.

TRIN 6

Selve ætseprocessen, hvor materialet i panelet ætses bort i den ønskede dybde.

TRIN 7

Afslutningsvis fjernes den hærdede ætseresist (strippes).